Privacybeleid

PRIVACY verklaring

BYE Lifestyle Coaching

www.byelifestylecoaching.nlPrivacy Algemeen

BYE Lifestyle Coaching verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf aan ons hebt verstrekt. BYE Lifestyle Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BYE Lifestyle Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van BYE Lifestyle Coaching verstrekt.


Allereerst

BYE Lifestyle Coaching doet niets geks met uw gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de (werking van de) website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins van derden. Hieronder is informatie opgenomen over de diensten waar BYE Lifestyle Coaching gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.

BYE Lifestyle Coaching

BYE Lifestyle Coaching is een freelance onderneming – oftewel eenmanszaak – die verantwoordelijk is voor coaching-, advies en begeleiding op het gebied van voeding en sport. BYE Lifestyle Coaching is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanner we het hebben over ‘wij’, ‘ons’ of ‘BYE Lifestyle Coaching’ hebben dan bedoelen wij deze eenmanszaak.

Verzamelde gegevens

Termijn

Verzamelde informatie

BYE Lifestyle Coaching  gebruikt vooralsnog Google Analytics (zie hieronder) om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neemt u met ons contact op, dan zullen we de door u opgegeven naam en het door u gebruikte e-mailadres opslaan. Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van BYE Lifestyle Coaching, dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.

Doel

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Termijn

BYE Lifestyle Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en één en ander niet in strijd is met de wet.

Delen met derden

BYE Lifestyle Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

Wij willen u erop attent maken dat u verschillende rechten heeft:

Recht op informatie

Wat houdt dit in? U heeft het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, en over uw rechten. Daarvoor is deze privacyverklaring opgesteld, om u te informeren over uw rechten en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen.

Recht op inzage

Wat houdt dit in? U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Hiervoor kunt u een inzage opvraag doen via de contactgegevens hieronder. U heeft niet het recht om persoonsgegevens op te vragen van een ander. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder wij deze inzage kunnen weigeren. Meer leest u hierover door te klikken op deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage .Het kan zo zijn dat wij uw identiteitsbewijs vragen voordat wij ingaan op uw aanvraag. Mogelijk kunnen er ook kosten in rekening gebracht omtrent administratieve handelingen.

Recht op correctie

Wat houdt dit in? U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. U kunt een verzoek indienen via de contactgegevens hieronder. Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover dit van toepassing of belang is. Meer leest u over uw recht op correctie door op deze link te klikken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-rectificatie

Recht op om vergeten te worden

Wat houdt dit in? U heeft het recht om een aanvraag te doen om al uw gegevens te laten verwijderen. Dit kan omdat BYE Lifestyle Coaching de gegevens niet meer nodig heeft, u heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan BYE Lifestyle Coaching voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in of om de volgende redenen: bezwaar, onrechtmatige verwerking, wettelijk bepaalde bewaartermijn of als u jonger dan 16 jaar bent. Meer over dit recht en verdiepende informatie op bovengenoemde redenen leest u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-vergetelheid .Wilt u een verzoek indienen? Dan kunnen wij om uw identiteitsbewijs vragen.

Recht op bezwaar maken van persoonsgegevens verwerking

Wat houdt dit in? U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u om welke reden dan ook — met uitzodering van een
contractuele of wettelijke overeenkomst — een aanvraag kan doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens hieronder. Meer over dit recht en verdiepende uitleg vind u door op deze link te klikken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar

Recht op overdragen van gegevens

Wat houdt dit in? U heeft het recht om een aanvraag in te dienen voor het overdragen van uw gegevens. Deze gegevens zullen eenvoudig overgedragen worden in een door iedereen leesbaar format. Hier zijn wel de algemene voorwaarden van op toepassing en kunnen per contractueel verband varieren. Controleer daarom altijd uw persoonlijk contract die u heeft afgesloten met BYE Lifestyle Coaching. Wilt u uw gegevens opvragen? Neem dan contact op via de contactgegevens hieronder.

Recht op klagen bij autoriteit persoonsgegevens

Wat houdt dit in? U heeft het recht om een privacyklacht in te dienen. Wij verzoeken u eerst contact op te nemen met BYE Lifestyle Coaching via de contactgegevens hieronder. Mocht u er niet uitkomen, dan staat u volledig in uw recht om een klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens in uw land. Via deze link vindt u meer informatie hoe u een klacht of tip in kunt dienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Recht op beperkingen

Wat houdt dit in? U heeft recht op dat de verwerking van uw gegevens door ons beperkt wordt, zodat we de gegevens kunnen bewaren maar ze niet kunnen gebruiken of verder
verwerken. Dit recht is van toepassing in een aantal omstandigheden als vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming: gegevens zijn mogelijk onjuist, de gegevens zijn onrechtmatig verzameld, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt tegen het verzamelen van uw gegevens. Meer over uw recht op beperkingen leest u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-beperking-vande-verwerking

Recht om cookies uit te schakelen

Wat houdt dit in? U heeft het recht om cookies uit te schakelen. De standaardinstelling van internetbrowsers is in de meeste gevallen om cookies te accepteren, maar u kunt dit
eenvoudig aanpassen in uw browserinstellingen. Hier vindt u een uitleg per browser hoe u dit kunt doen: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen Het kan zijn dat hierdoor bepaalde delen van de website niet volledig naar behoren werkt. Meer over cookies vindt u in de cookietabel (Zie onderaan deze pagina).

Beveiliging

BYE Lifestyle Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BYE Lifestyle Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BYE Lifestyle Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@byelifestylecoaching.nl.

www.byelifestylecoaching.nl is een website van BYE Lifestyle Coaching.

Contact

U kunt contact opnemen met BYE Lifestyle Coaching via de e-mail – info@byelifestylecoaching.nl
KvK nummer: 73526673

COOKIE verklaring

BYE Lifestyle Coaching
www.byelifestylecoaching.nl

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we u graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Uitschakelen cookies

De standaardinstelling van internetbrowsers is in de meeste gevallen om cookies te accepteren, maar u kunt dit eenvoudig aanpassen in uw browserinstellingen. Hier vindt u een uitleg per browser hoe u dit kunt doen: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijdereninstellen Het kan zijn dat hierdoor bepaalde delen van de website niet volledig naar behoren werkt. Meer over de verschillende cookies vindt u hieronder.

STATISTIEKEN

Statistische cookies helpen BYE Lifestyle Coaching om te begrijpen hoe bezoekers van www.byelifestylecoaching.nl omgaan met de website. Deze informatie wordt verkregen door de verzameling en rapportage van anonieme gegevens.

Naam cookie: _ga
Provider: byelifestylecoaching.nl
Rol: Registreert een uniek ID om statistische gegevens te genereren over hoe de websitewordt gebruikt.
Vervaldatum: 2 jaar

Naam cookie: _gat
Provider: byelifestylecoaching.nl
Rol: Gebruikt voor Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen.
Vervaldatum: Session

Naam cookie: _gid
Provider: byelifestylecoaching.nl
Rol: Registraat een uniek ID om statistische gegevens te genereren over hoe de website wordt gebruikt.
Vervaldatum: Session

MARKETING

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van BYE Lifestyle Coaching te volgen wanneer zij verschillende websites bezoeken, met als doel om gepersonaliseerde advertenties weer te geven die die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam cookie: collect
Provider: google-analytics.com
Rol: Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. De bezoeker wordt gevolgd via verschillende (marketing)kanalen.
Vervaldatum: Session

Naam cookie: impression.php/#
Provider: facebook.com
Rol: Wordt gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina’s te registreren met de
Facebook-loginknop.
Vervaldatum: Session

Naam cookie: wp_woocommerce
Provider: byelifestylecoaching.nl
Rol: Wordt gebruikt om het winkelgemak te vergroten door artikelen in de winkelmand op te slaan. Daarnaast gebruikt het gegevens om artikelen te adviseren op basis van gebruikshistorie van de gebruiker.
Vervaldatum: 1 dag

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u daardoor niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social Media buttons

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen, om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook
Instagram